Amacımız; İş hayatını verimliliğine çevirecek anlayışı hayata geçirmek…

İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan,  çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla iş sağlığı ve güvenliği bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yatmaktadır.

Online İSG Eğitimi

İSG Eğitim Platformu

Yönetici

Mithat Menzilci

WEBSITE

Kuruluş Yılı

2021

Online İSG Eğitimi